https://www.essay-online.com/Tato aktivita umožňuje zcela individuální přístup k cílové skupině. Aktivita bude probíhat od třetího měsíce projektu až do konce realizace projektu.

Hlavní cíle individuálního poradenství:

Účastníci projektu se budou moci přihlásit na poradenství osobně, telefonem nebo pomocí webové aplikace speciálně upravené pro poradenství.

Každý účastník projektu bude moci využít až 5 hodin individuálních poradenských služeb.

Z každého poradenství zpracuje poradce zápis a účastník se podepíše na individuální prezenční listinu.