cloud mining servicesHlavní cíle aktivity:

V rámci realizace této aktivity bude nejdříve probíhat kontakt s možnými zaměstnavateli, budou jim předávány informace o projektu a možnostech využití příspěvků na mzdu v případě, že vytvoří pro účastníky projektu nové pracovní místo.

Tato aktivita bude zahrnovat následující činnosti: