free online proofreadingZákladní informace:

 

Základní postup pro vyúčtování mzdových příspěvků:

  1. Zaměstnavatel zaplatí v daném měsíci účastníkovi projektu mzdu a odvede za něj veškeré odvody.
  2. Zaměstnavatel vyplní formulář Vyúčtování mzdových nákladů, ve spodní části ho podepíše a orazítkuje odpovědná osoba zaměstnavatele (obvykle osoba, která podepsala Dohodu o poskytnutí mzdového příspěvku).
  3. Zaměstnavatel připraví výplatní pásku pro mzdu daného účastníka projektu.
  4. Zaměstnavatel připraví výpisy z účtu prokazující zaplacení dané mzdy a povinných odvodů a doplní do nich následující informace:
    • jméno zaměstnance a typ platby: hrubá mzda, odvody OSSZ, odvody ZP, daně FÚ.
  5. Zaměstnavatel naskenuje všechny tyto dokumenty a zašle je mailem Administrativnímu pracovníkovi.
  6. Administrativní pracovník provede kontrolu všech dokumentů a odpoví zaměstnavateli, zda je vše správně vyplněno.
  7. Pokud budou všechny dokumenty správně vyplněny, odešle zaměstnavatel tyto dokumenty doporučeně poštou na dodanou adresu.

 

Důležité upozornění:

 

Co pro Vás zabezpečíme: